Jak znaleźć profesjonalne biuro rachunkowe?

Planując współpracę z biurem rachunkowych wiele firm ogranicza się najczęściej do pytania o cenę usług i na tej podstawie dokonuje wyboru.
Wachlarz świadczonych prac rachunkowych proponowanych przez biura jest na ogół podobny, ponieważ wynika on z przepisów prawa. Zalicza się do niego obsługa kadrowo-płacowa oraz rachunkowość podatkowa. Każde uprawnione biuro rachunkowe teoretycznie powinno świadczyć usługi na podobnym poziomie. Zdarzają się tu jednak pewne różnice. Zależą one między innymi od wielkości biura rachunkowego, ponieważ im więcej obsługiwanych nabywców, tym każdy jednostkowy klient staje się bardziej anonimowy. W małym biurze rachunkowym można więc zauważyć indywidualny stosunek do klienta, sprawniejszą z nim komunikację, a co za tym idzie też szczegółowe uwzględnianie jego wymogów. Jeśli zajdzie taka potrzeba małe biuro rachunkowe jest gotowe wyjaśnić jego pilne problemy nawet poza zwykłymi godzinami pracy biura.

W dużych biurach pojawia się również bardziej rozproszona odpowiedzialność oraz dłuższy czas wymiany poszczególnych informacji, które mogą źle wpływać na jakość pracy. Może to również spowodować opóźnienia z wpisywaniem do systemu określonych dokumentów i w konsekwencji ujemnie wpłynąć na wynik finansowy.

Ogromne biura rachunkowe posiadają również i zalety, mają bowiem szerszą specjalizację dzięki czemu mogą oferować klientom usługi przekraczające standardową rachunkowość, mogą to być na przykład różnego rodzaju kredyty czy ubezpieczenia.

Wszystkie biura rachunkowe zarówno te małe jak i te duże, jeśli chcą usługowo prowadzić księgi rachunkowe muszą uzyskać zezwolenie Ministerstwa Finansów, określane Certyfikatem bądź Świadectwem Kwalifikacyjnym. Jest ono imienne, znaczy to, że nie uzyskuje go biuro rachunkowe, ale na przykład główna księgowa, która je założyła. Jeśli biuro nie ma takiego zezwolenia musi liczyć się z konsekwencjami karnymi.

Potencjalny klient szukając odpowiedniego biura rachunkowego niestety zwraca przede wszystkim uwagę na cenę oferowanych usług. Niejednokrotnie zdarza się, że aby sprostać oczekiwaniom klienta biura rachunkowe obniżają cenę, a w konsekwencji zatrudniają osoby o niedostatecznych kwalifikacjach, którym mogą wypłacać mniejsze wynagrodzenia. Okazuje się potem , że Świadectwo Kwalifikacyjne posiada wyłącznie jedna zatrudniona osoba.

Szukając odpowiedniego biura rachunkowego do rozliczania naszych finansów warto najpierw zwrócić uwagę na jego doświadczenie. W zależności od naszych wymagań musimy sprawdzić jaki obszar działań ma określone biuro rachunkowe. Ważne jest, aby rozliczało nie tylko książkę przychodów i rozchodów jeśli tego oczekujemy, ale także i pełną księgowość czy ryczałt. Dzięki czemu przy zmianie sposobu opodatkowania nie musimy zmieniać biura rachunkowego. Za przykład profesjonalnego biura może nam posłużyć „Mar-Tax” – biuro rachunkowe w Jeleniej Górze. Prowadzi ono nie tylko księgi rachunkowe, ale również KPIR, obsługę pracowniczą czy ryczałt.
Jeleniogórskie biuro rachunkowe zajmuje się też robieniem analiz finansowych, sprawozdawczością finansową czy rozliczeniami rocznymi. W swoim obszarze działań zapewnia całkowitą poufność. Jelenia Góra biuro rachunkowe „Mar-Tax” pełni jednak nie tylko funkcję biura księgowego, jako pełnomocnik może też reprezentować swoich klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym. Jeśli więc zamierzasz podjąć współpracę z biurem rachunkowym – wybierz Biuro rachunkowe Jelenia Góra, a na pewno spełni Twoje najśmielsze oczekiwania.