Procedury związane z transportem ciała do Polski – jakie są?

W sytuacji, kiedy bliska nam osoba zmarła zagranicą, najczęściej decydujemy się na zorganizowanie transportu jej ciała do Polski. Niestety, tego rodzaju czynność, objęta jest szeregiem wymogów prawno – sanitarnych, które należy spełnić, aby przebiegała ona w sposób prawidłowy. O czym należy pamiętać, kiedy decydujemy się na transport zwłok do Polski? Od czego zacząć organizację? Na te, jak również i na wiele innych pytań, odpowiedzi znajdziecie w naszym poniższym artykule. 

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie ciała oraz kto może go złożyć?

Transport ciała do Polski nie może odbyć się bez złożenia odpowiedniego wniosku formalnego. Ten, może złożyć tylko i wyłącznie osoba, która jest spokrewniona ze zmarłym. Z reguły wnioski takie składają rodzice, małżonkowie, dzieci lub wnuki osoby zmarłej. Zdarza się jednak, że o transport zwłok do Polski zabiega dalsza rodzina – wujkowie i ciotki czy nawet kuzynostwo. Są to jednak niezwykle rzadkie przypadki. Wniosek o umożliwienie transportu ciała zmarłego do kraju składamy w urzędzie miasta właściwym dla miejsca pochówku. 

Czy ciało zmarłego może zostać przetransportowane do domu rodzinnego?

Wiele osób zastanawia się, czy ciało osoby zmarłej, które sprowadzamy z zagranicy, może zostać umieszczone w domu rodzinnym. Według zaleceń, które w tym aspekcie wydał sanepid oraz które umieszczone są w odpowiednich ustawach, ciało zmarłego może zostać umieszczone po przywiezieniu do Polski w następujących instytucjach:

  • domu przedpogrzebowym,
  • zakładzie medycyny sądowej,
  • kostnicy, znajdującej się jak najbliżej miejsca pochówku.

Nie ma zatem możliwości, aby ciało zmarłego po przywiezieniu z zagranicy zostało umieszczone np. w jego domu rodzinnym. 

Czy można otworzyć trumnę ze zwłokami po przywiezieniu jej do Polski?

Pożegnanie ze zmarłym, jest jedną z najważniejszych czynności, którą bliscy chcą zrobić przed pogrzebem. W sytuacji, kiedy trumna ze zwłokami zmarłego jest sprowadzana do kraju, musi być ona szczelnie zamknięta i nie ma absolutnie żadnej możliwości otworzenia jej po przybyciu do kraju – jest to prawnie zabronione. Tym samym, jeśli chcemy pożegnać zmarłego, powinniśmy to zrobić na miejscu, z którego odbywa się transport zwłok – przed ostatecznym zamknięciem trumny.