Znaki drogowe – szeroka oferta sklepu internetowego

W Polsce z każdym kolejnym rokiem przybywa nowych posiadaczy prawa jazdy. Wielu nastolatków z niecierpliwością oczekuje na ukończenie osiemnastego roku życia, aby wreszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, o wygodzie nie wspominając. Wystarczy odpalić auto i można wyruszyć gdziekolwiek się zechce. Niestety po drogach jeżdżą kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są nieubłagane. Częstą ich przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po spożyciu alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych rodzinnych miastach jeździmy „na pamięć”, zupełnie nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Dobrze wiemy, gdzie musimy ustąpić pierwszeństwa, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz zawracania. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  spowalniają coraz popularniejsze bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Problem zaczyna  się w momencie, gdy następuje zmiana organizacji ruchu lub w czasie zatrzymania dopływu prądu. W chwili, w której zaprzestaje działania połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że należy spojrzeć na znaki i w przepisowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe. W wielkich miastach na potężnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko niedoświadczeni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawionych zostało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują także jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy.

Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo rozróżnia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie oraz prawidłowe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jedna kategoria dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie odpowiadają właściciele terenu, na którym się one znajdują.


Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowania pionowego zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Zadaniem znaków jest nakazanie lub zakazanie pewnych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia ewentualnego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym odcinku drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji mających miejsce w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być adekwatne do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być niezwłocznie usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz obowiązku prawidłowego ustawiania pionowych znaków na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, zapewniającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich zauważenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Największym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to w głównej mierze przejść dla pieszych, linii dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Błędów w tego typu oznakowaniu jest o wiele mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak niezwykle istotne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas złych warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy muszą na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź uszkodzone znaki drogowe. Wiąże się to z przymusem ich zakupu w wiarygodnych sklepach, gdzie sprzedaje się prawidłowo wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje niezawodność, terminowość, a także rewelacyjna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty wysokiej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. To całościowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.